Ole Dammegard – A large scale European terror attack possibly avoided

A few days ago Ole Dammegard issued a warning concerning a possible larger scale European terror attack. Ole is always reluctant to issue warnings but with the information he had been given he felt now was the time to sound the alarm. He has predicted up to 18 international terror attacks before they happened and once more he saw signs that a possible very large wide spread attack was in the making. In this interview he talks about what he thinks might have been avoided and the chaos it might have caused to the international deep state that ever so often seems to be behind the terror attacks we are now all so tired of seeing. It is time for positiv change and Ole call upon all those good forces within military, intelligente and politics to do the right thing and say no to more fabricated chaos. It is time for moral courage and bravery within the halls of power. Due to the massive awakening that is happening around the world, the deep state have no other choice but to try and create more chaos in order to further their agenda of more restrictions and censorship upon the population. Let us all be a part in making sure there will be no more chaos but instead a bright future with harmony and love as a plattform for a new world. The key to stop further attacks is to quickly spread information that reveals who is behind the chaos. So please share far and wide on all possible plattforms. It is time for peace, love and light.

Ole Dammegård – En storskalig europeisk terrorattack kan ha undvikits.

 

För några dagar sedan gick Ole Dammegård ut med en varning kring en potentiellt storskalig terrorattack i Europa. Det är inte ofta Ole ringer i varningsklockan men med den information han fått kände han att det var dags. Han har förutspått upp till 18 internationella terrorattacker innan de har hänt och nu såg han tecken på att en ny mycket stor attack kunde vara på gång. Här berättar han om vad han tror har undvikits och det kaos det skapat internt för den internationella djupa stat som alltmer verkar ligga bakom den terror vi alla nu är så trötta på. Det är tid att få till positiv förändring och Ole uppmanar även alla positiva krafter inom militär, underrättelse och politik att ta det rätta steget och säga nej till mer fabricerat kaos. Det är tid för mod och civilkurage. I spåren av det massiva uppvaknande som sker har den negativa maktstrukturen bara en chans att behålla sin maktposition och det är genom att skapa mer kaos. Låt oss alla bli en del i att det inte blir mer kaos utan en ljus framtid med harmoni och kärlek som plattform för en ny och ljus värld. Nyckel till att få stopp på de här attackerna är att snabbt sprida information som synliggör vem som egentligen ligger bakom. Så snälla dela den här och andra relevanta videos så brett som möjligt på alla tänkbara plattformar.
Please take a moment to support Ole on Patreon!