Intervju/samtal om att Estonia Sanningen Ska Fram

Sverige Swish: 0034 633 288 556 (fungerar precis som ett svenskt Swish nummer)

 

Håkan Bergmark såg bombhålet på Estonia kort efter förlisningen, se videon
www.youtube.com/watch?v=soephyqFFcw

Sverige ska säkerställa sanningen om varför Estonia förliste det är självklart för väldigt många svenska medborgare, du kan läsa om det bl.a. här

”Sverige måste söka sanningen om Estonia”
www.svd.se/sverige-maste-soka-sanningen-om-estonia

INTERVJUN/SAMTALET
I denna intervju och samtal delger Ole Dammegård och Henning Witte om deras insikter om massmordet av människor som befann sig på ESTONIA den 28 september 1994(för 25 år sedan).

Om och av Henning Witte kan du läsa mera här
whitetv.se

Om och av Ole Dammegård kan du läsa mer här
lightonconspiracies.com

Folkrättsbrott
Brott mot mänskligheten
Straff för brott mot mänskligheten döms ut för vissa gärningar som utgör eller ingår i ett led av omfattande eller systematiska angrepp riktade mot grupper av civila. Straffet kan bli fängelse i mellan 4 och 18 år eller på livstid.
LÄS MER HÄR
sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4ttsbrott

Läs ytterligare mera om folkrättsbrott här
Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
lagen.nu/2014:406#R1

Intervjuare och inspelare av samtalet
Ulf Bittner

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
eueeshealthcare.bloggproffs.se

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
@ulf-bittner

Please take a moment to support Ole on Patreon!