Did You know :

Strävan Efter Sanningen: Ole, Conny och Micke