Wokół zamachu w Orlando –

Published on Jul 7, 2016

To już czwarte spotkanie widzów NTV z Ole Dammegardem, specjalistą od demaskowania operacji fałszywej flagi. Główne poruszane tematy to zamach w Orlando, tajemnicza śmierć deputowanej Partii Pracy – Joe Cox, a także brexit w tle. Rozmowę poprowadził Janusz Zagórski, a wspaniałe tłumaczenie zapewniła, jak zwykle, Maria – dziękujemy.

This is the fourth meeting of the NTV viewers Ole Dammegard, a specialist in exposing false flag operations. The main topics discussed an attack in Orlando, mysterious death of Labour Party member Jo Cox, as well as Brexit in the background. The interview was conducted by Janusz Zagorski, a great translation provided, as usual, Maria – thank you.

Please take a moment to support Ole on Patreon!